Dokumentu arhivēšana

Vai uzņēmumā nepieciešama dokumentu arhivēšana?

 • Dokumentu arhivēšanu kā nepieciešamību nosaka virkne likumdošanas prasību un normatīvo aktu.
 • Par dokumentu arhivēšanu uzņēmumā atbildīgs ir uzņēmuma vadītājs.

Kādas priekšrocības ir dokumentu arhivēšanai?

 • Veicot dokumentu sistematizāciju pa veidiem un gadiem tiek sastādīti saraksti un apraksti par uzņēmuma dokumentiem par noteiktu laika periodu.
 • Dokumentu arhivēšana rada pārskatāmu un ērtu dokumentu lietošanas un izmantošanas sistēmu arī par to laika periodu, kad dokuments nav vairs savas aktīvās darbības fāzē.
 • Praktisko un vēsturisko nozīmi zaudējušie dokumenti, ievērojot likumdošanā noteikto kārtību tiek atlasīti iznīcināšanai, sastādot aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai.
 • Tiek atbrīvoti telpu, plauktu resursi tekošo dokumentu uzkrāšanai.
 • Dokumentu glabāšana ārpus uzņēmuma telpām sastāda ievērojamas izmaksas un ir praktiski un ekonomiski neizdevīga.

Ko piedāvā SIA „Arhīva un lietvedības serviss”?

 • Klientam piedāvājam kompleksu dokumentu arhivēšanas pakalpojumu paketi un nodrošinām konsultācijas gan arhivēšanas, gan lietvedības darba organizācijas jautājumos.
 • Izstrādājam un sastādam uzņēmuma lietu nomenklatūru.
 • Garantējam atbildību par sava darba izpildi, atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti, likumu un normatīvo aktu prasību ievērošanu un regulāru likumdošanas aktu izmaiņu uzraudzību.
 • Mēs strādājam ar klientiem, kuri sevi pierādījuši veiksmīgā biznesā, saņemot atsauksmes par mūsu sadarbību un arhivēšanas pakalpojumu kvalitāti.
 • Mūsu firmas moto: „Strādāt tā , lai katrs klientam sniegtais dokumentu arhivēšanas pakalpojums kļūtu rekomendācija nākošajam”.

Kā plānot dokumentu arhivēšanu?

 • Konsultācijas par dokumentu arhivēšanas procesu un darbību izklāstu nodrošinām bez maksas, izbraucot pie klienta.
 • Tiek saskaņots dokumentu arhivēšanas plāns un izstrādāts darba grafiks, pieskaņojot klienta vajadzībām.
 

SIA "Arhīva un lietvedības serviss" © 2008-2009